Vesak Celebrations on 14/05/22 and 15/05/22

______________________________________________________________________

SLSBS Youth Group

______________________________________________________________________

Katina – 2021 – Private

___________________________________________________________________________________________

 

Katina – 2019

___________________________________________________________________________________________

Katina – 2016

_______________________________________________________________________________

Katina – 2013

Dhamma_Chakra2

______________________________________________________________________________

Katina 2012

Dhamma_Chakra2

___________________________________________________________________________________

Multipurpose Hall Opening Ceremony : 2016 -2017

___________________________________________________________________________________________

Food Fair 2016 – 2017

Dhamma_Chakra2


Food Fair 2013

Dhamma_Chakra2

___________________________________________________________________________________________

Pirith 2022

Dhamma_Chakra2

___________________________________________________________________________________________

Pirith 2015

Dhamma_Chakra2


Pirith 2012

Dhamma_Chakra2


Photos of Temple

Dhamma_Chakra2

___________________________________________________________________________________________________

First Pirith Mandapaya and Pirith Deshana

Dhamma_Chakra2

___________________________________________________________________________________________